Dünyada eşine az rastlanan bitki örtüsü ile Macahel

23 Temmuz 2018
Dünyada eşine az rastlanan bitki örtüsü ile Macahel

Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri az bulunan yerlerden biri olan en önemli özelliği, UNESCO'nun 2005 yılında tescillediği, dünyada ekosistemi bozulmamış biyosfer alanı olması. Coğrafi yapısı, biyolojik çeşitlilik, ulaşımın zorluğu, bitki örtüsü ve iklimi ile büyüleyici bir güzelliğe sahip Maçahel’in gezilecek yerlerini haberimizde bulabilirsiniz…

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Maçahel, Karçal dağları eteklerinde yer alan bir vadi. Bölge, 1921’de Rusya-Türkiye arasında yapılan sınır anlaşmasıyla bugünkü halini almış. Anlaşma sonucunda vadide bulunan 18 köyün 12’si Gürcistan, 6’sı Türkiye sınırları içinde yer almış. Türkiye sınırları içindeki 6 köyün ismi Camili (merkez köy diyebiliriz), Efeler, Kayalar, Uğur, Düzenli ve Maral'dır.

MACAHEL'İN GEZİLECEK YERLERİ

MARAL ŞELALESİ

Çevre halkı tarafından yeryüzü cenneti olarak adlandırılan şelale, tam anlamıyla doğa harikası. Artvin’in Borçka ilçesinde Karçal Dağları’nda Maral Deresi üzerinde bulunan Şelale, tek bir eğim kırıklığından, 63 metre yüksekten düşerek yaklaşık 100 metrekarelik göl oluşturuyor. Şelale, çevresindeki doğal yaşlı orman ve bitki örtüsüyle muhteşem görüntüler oluşturuyor. Şelalenin üzerinde bulunduğu Maral Deresi, Macahel Deresinin koludur. İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafede, Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Havzası’nda yer alan Maral Şelalesi’ne, yemyeşil ormanla çevrili patika yoldan yaklaşık 15 dakika yürünerek ulaşılıyor.

shutterstock_725109331

KARAGÖL

Klaskur (Aralık) Köyü yakınlarında yer alan, aslında bir heyelan gölü olan Karagöl, 1900’lü yılların başında, Klaskur olarak bilinen yaylanın yakınında bulunan bir tepenin kayması sonucu, Klaskur Deresi’nin önünü kapatması ile meydana gelmiş. 14 Ağustos 2002’de Bakanlar Kurulu tarafından tabiat parkı ilan edilen Karagöl 368 hektar, göl ve çevresi ise 5 hektar alana sahip. Milli park yağmur ormanları ekosistemine benzer bir iklime sahip. Yoğun yağış alan ve etrafı bölgeye özgü birçok ağaç türü ile çevrili yüksek dağlarla korunaklı olan parkta yaban hayat da çok zengin. Karagöl Tabiat Parkı‘nın içerisinde konaklayacak herhangi bir yer bulunmuyor.

CAMİLİ MERKEZ CAMİİ

1855 yıllarında çığ felaketi sırasında yıkılan caminin yerine yapılmıştır. İlk caminin yapılış tarihi kesin bilinmemekte olup Osmanlı Padişahı II. Mahmud (1808-1839) döneminde (Miladı 1819 senesinde) Batum Vilayetinin Macahel Kazasındaki eski ismi Hartvisi, şimdiki ismi Camili Köyü Camisi için yazılan bir İmamHatip görevlendirme beratı (Beratı Hümayun) okunmak sureti ile yapılış tarihi ile ilgili yaklaşık bilgilere ulaşılmıştır.
Bu berat bilgilerinden hareketle caminin yapılış tarihi Miladi 1819'dan önce olduğu ifade edilmektedir. Çığ felaketi sonucu yıkılmış cami keresteleri yeni yapılan caminin tavanında kullanılmış, eksik kalan kısımların köylüler tarafından samanlıklar, serenderler ve ambarlar bozularak 1855 yılında Arhavili ustalar tarafından tamamlanmıştır.

macahel3

CAMİLİ

Daha önce Camili (Macahel) bucağının (nahiyesinin) merkezi olan Camili Köyü, bu nedenle resmi olarak “Camili Bucak Merkezi Köyü” olarak anılır. Köyün eski ismi Hertvis’dir. Bu kelime, “Hevi” (dar ve derin dere/vadi) ile “irtvis” (karışma, birleşme) kelimelerinin bileşimi olup, “dereler/sular birleşiyor” anlamını taşır.

DÜZENLİ KÖYÜ 

Köyün eski ismi “Zed(a)vake” olup, “yukarıdaki düzlük” anlamındadır. Gerçekten de Düzenli Köyü, coğrafi yapısı itibariyle Camili Köyü’ne nazaran yukarıda kalan, nispeten düz bir yapıya sahiptir. Borçka-Camili Karayolu üzerinde, Macahel Geçidi’nden (Küçük Yayla’dan) sonraki ilk köy olan Düzenli, Borçka’ya 44 kilometre Artvin’e ise 76 kilometre uzaklıktadır.

EFELER KÖYÜ 

Köyün eski ismi “Eprat” olup, “büyük kayalıklar” anlamındadır. Coğrafi yapısı itibariyle de yüksek kayalıkların üzerinde bulunmaktadır. Bunun dışında “Eprat” kelimesinin, Fırat nehrinin diğer dillerideki karşılığı olan “Euphrates” sözcüğü temelinde, “prati / evprati” şeklindeki telaffuza dayalı olduğu da ileri sürülebilir. Bu takdirde kelimenin Efeler Deresi ile ilişkili olduğu da düşünülebilir. Macahel Geçidi’ni geçtikten sonra, Borçka-Camili Karayolununun karşı tarafından yer alan Efeler, Borçka’ya 56 kilometre, Artvin’e ise 88 kilometre uzaklıktadır.

macahel

KAYALAR KÖYÜ 

Köyün eski ismi “Kva(e)bi(s)tav” olup, “kayaların başı” anlamındadır. Coğrafi yapısı itibariyle de yüksek kayalıkların başında bulunmaktadır. Macahel Geçidi’ni geçtikten sonra, Borçka-Camili Karayolunun karşı tarafında yer alan Kayalar, Borçka’ya 59 kilometre, Artvin’e ise 91 kilometre uzaklıktadır.

MARAL KÖYÜ 

Resmi olarak, “Maralköy” adıyla anılır. Eski ismi Mindiyet’tir. Bu kelimenin, Camili Köyü’nün devamında yer alması itibariyle bitişik, yakın, komşu yöre (mindevne, midamo) anlamına geldiği belirtilmektedir. Başka bir görüşe göre ise mindiyet, eğimli düzlük demektir. Borçka-Camili Karayolunun devamındaki yer alan Maral, Borçka’ya 59 kilometre, Artvin’e ise 91 kilometre uzaklıktadır.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin;